DOKUMENTY

Dostępny dla nauczycieli i słuchaczy

Dokumenty
Statuty Statut M-SCKZiU w Toruniu
Statut SPM w Toruniu
Statut K-PCKZiU w Toruniu
Regulaminy Regulamin e-dziennika
Regulamin praktycznej nauki zawodu
Regulamin Rady Pedagogicznej
Wzory wniosków dla słuchaczy Wniosek o wydanie mLegitymacji
Wniosek o zwolnienie z obowiązku realizacji zajęć edukacyjnych podstawy przedsiębiorczości_pdf
Wniosek o zwolnienie z obowiązku realizacji zajęć edukacyjnych podstawy przedsiębiorczości_doc
Wniosek słuchacza o zwolnienie z praktycznej nauki zawodu_pdf
Wniosek słuchacza o zwolnienie z praktycznej nauki zawodu_doc
Wniosek o zwolnienie z wychowania fizycznego_pdf
Wniosek o zwolnienie z wychowania fizycznego_doc
Karta obiegowa słochacza_pdf
Praktyczna nauka zawodu Harmonogram zajęć praktycznych i praktyki zawodowej
Procedura uzyskania przez słuchacza orzeczenia dla celów sanitarno - epidemiologicznych
Zgoda na nieodpłatne prowadzenie praktyki dla słuchacza - opiekun medyczny
Zgoda na nieodpłatne prowadzenie praktyki dla słuchacza - technik dentystyczny
Zgoda na nieodpłatne prowadzenie praktyki dla słuchacza - terapeuta zajęciowy
Zgoda na nieodpłatne prowadzenie praktyki dla słuchacza - technik masażysta
Zgoda na nieodpłatne prowadzenie praktyki dla słuchacza - technik farmaceutyczny
Zgoda na nieodpłatne prowadzenie praktyki dla słuchacza - higienistka stomatologiczna
Zgoda na nieodpłatne prowadzenie praktyki dla słuchacza - technik elektroradiolog
Zgoda na nieodpłatne prowadzenie praktyki dla słuchacza - technik usług kosmetycznych
Dokumenty dla kandydata ubiegającego się o przyjęcie do szkoły Wniosek o przyjęcie do szkoły
Dokumenty dla pracownika Kwestionariusz osobowy
Dokumenty dla kandydata ubiegającego się o przyjęcie do pracy Kwestionariusz osobowy
E-nauczanie Instrukcja dla nauczycieli przygotowujących materiały dydaktyczne
Instrukcja dla słuchaczy
Wniosek o dofinansowanie sprzętu/usługi do nauczania zdalnego (.docx)
Wniosek o dofinansowanie sprzętu/usługi do nauczania zdalnego (.pdf)