Deklaracja dostępności

Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu

zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej MSCKZiU

https://torun.spm.edu.pl/

Data publikacji i aktualizacji strony internetowej

Data publikacji strony internetowej: 2016-02-16

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-08-16

Status pod względem zgodności z ustawą

 1. 2. Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
  1. Formularze kontaktowe nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych
  2. Filmy instruktarzowe z zajęć nie posiadają napisów dla osób niedosłyszących
  3. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
  4. Uzyskanie pełnej zgodności z ustawą wiązałoby się z nadmiernym obciążeniem dla podmiotu publicznego zwłaszcza w zakresie architektonicznym
 2. Serwis spełnia wytyczne W3C Web Content Accessibility Guidelines WCAG 2.0 na poziomie AA.
 3. Serwis jest zgodny z wytycznymi i zaleceniami Unii Europejskiej zawartymi w planie eEurope 2002 dla serwisów administracji publicznej.
 4. Serwis jest zgodny ze standardem HTML 5.01

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-04-28 (aktualizacja 2024-03-27)

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny z użyciem oprogramowania:

 1. WP ADA Compliance Check Basic
 2. WAVE
 3. UserWay Accessibility Widget

Ułatwienia dostępu i pomoc w nawigacji

 1. Wszystkie strony zawierają w menu strony przycisk wyszukiwarki.
 2. Wszystkie strony zawierają w lewym górnym rogu ekranu menu dostępności (menu można otworzyć kliknięciem lub kombinacją klawiszy [Ctrl] oraz [U]). 
 3. Wszystkie strony zawierają w lewym górnym rogu ekranu pole umożliwiające zmianę języka strony.
 4. Teksty odnośników są opatrzone informacją czy dany odnośnik otwiera się w nowym oknie przeglądarki

Funkcjonalności menu dostępności

 • Obrazek przycisku menu dostępności - nawigacja klawiaturą

  Nawigacja klawiaturą

  Klawisz [Tab] - przesuwa kursor do kolego elementu strony. [Shift] oraz [Tab] - przesuwa do poprzedniego elementu. [Enter] - uruchamia element (link, przycisk)

 • Obrazek przycisku menu dostępności - czytaj stronę

  Czytaj stronę

  Lektor strony dostępny w 3 prędkościach czytania w języku strony

 • Obrazek przycisku menu dostępności - kontrast

  Kontrast

  Zmiana kontrastu strony w 4 trybach

 • Obrazek przycisku menu dostępności - podświetlenie linków

  Podświetlenie linków

  Linki podświetlane są na kolor żółty na czarnym tle

 • Obrazek przycisku menu dostępności - duży tekst

  Duży tekst

  Zmiana wielkości czcionki na stronie. Dostępne są 4 powiększenia.

 • Obrazek przycisku menu dostępności - odstęp między tekstem

  Odstęp między tekstami

  Zwiększenie odstępu pomiędzy literami tekstu. Dostępne są 3 wielkości odstępów

 • Obrazek przycisku menu dostępności - zatrzymaj animację

  Zatrzymaj animację

  Zatrzymuje animacje elementów strony takich jak animacje nagłówków, filmy itp.

 • Obrazek przycisku menu dostępności - przyjazny dla dyslektyków

  Przyjazny dla dyslektyków

  Pogrubia czcionki dla zwiększenia wyrazistości tekstu

 • Obrazek przycisku menu dostępności - kursor

  Kursor

  Powiększa kursor lub wyświetla linię poziomą ułatwiającą czytanie

 • Obrazek przycisku menu dostępności - podpowiedzi

  Podpowiedzi

  Wyświetla podpowiedzi (alternatywne opisy grafik) po jajechaniu kursorem

 • Obrazek przycisku menu dostępności - wysokość linii tekstu

  Odstęp między liniami tekstu

  Zwiększa odstęp pomiędzy liniami tekstu (bez zwiększania wysokości samego tekstu)

 • Ukryj grafikę

  Ukrywa obrazy i grafikę w celu uwypuklenia treści pisanej i ułatwienia odczytu

Struktura strony - przycisk wyświetlający strukturę bieżącej strony

Skróty klawiszowe w przeglądarkach

Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:

Firefox, Chrome, Internet Explorer, Edge:
[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok
Opera:
[SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok
[SHIFT] oraz [-] aby pomniejszyć widok

Zapewnienie dostępu dla osób ze szczególnymi potrzebami

 • Tłumacz dla osób niesłyszących i niedosłyszących

  Centrum zapewnia tłumacza języka migowego dla osób niesłyszących i niedosłyszących. Zapotrzebowanie należy składać z 1 dniowym wyprzedzeniem na adres e-mail: sekretariat@spm.edu.pl lub telefoniczne (+48 56 62 216 53)

 • Pomoc dla osób z trdnościami w poruszaniu się po schodach

  Centrum zapewnia pomoc dla osób wymagających pomocy/asysty przy poruszaniu się pomiędzy piętrami budynku. Zapotrzebowanie należy zgłaszać na portierni lub poprzez kontakt w sprawach dostępności: (+48 693 291 424)

 • Dostępność miejsc parkongowych dla osób ze szczególnymi potrzebami

  Centrum posiada parking wewnętrzny i udostępnia miejsca parkingowe osobom ze szczególnymi potrzebami.

Aplikacje mobilne

Centrum wykorzystuje w e-nauczaniu:

 1. Oprogramowanie e-nauczania strony trzeciej (moodle)
 2. aplikację mobilną strony trzeciej (moodle) na systemy:
  1. iOS
  2. Android

Oprogramowanie związane z dostępnością

 1. Menu dostępności fimy UserWay zapewniające ułatwienie w obsłudze strony internetowej
 2. GTranslate - translator on-line stron internetowych
 3. Lynx, darmowa przeglądarka tekstowa polecana dla użytkowników niewidomych używających monitorów brajlowskich
 4. Links, darmowa przeglądarka tekstowa polecana dla użytkowników łączy o niskich przepustowościach
 5. Opera, przeglądarka graficzna posiadająca wiele cech związanych z dostępnością stron, np. skalowanie tekstu i grafiki, style użytkownika, wyłączenie pobierania obrazków ze strony itp. Darmowa wersja do pobrania; dostępna na Windows, Macintosha, Linuksa i inne systemy operacyjne

Dostępność architektoniczna

Budynek pod nadzorem konserwatora zabytków - nie posiada udogodnień architektonicznych dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

 1. Wejście do budynku możliwe wejściem głównym oraz od strony parkingu wewnętrznego oba po 3 stopniach. Dla osób ze szczególnymi potrzebami transportowymi na schodach Centrum oferuje pomoc. Kontakt telefoniczny w sprawach dostępności (+48 693 291 424)
 2. Centrum zezwala na wstęp na teren i do budynku osobom z psem asystującym pod warunkiem posiadania kagańca.
 3. Wejście do Centrum zawsze odbywa się przez i za zgodą portierni. Ewentualne szczególne potrzeby można zgłaszać również na portierni.
 4. W budynku nie ma wind ani platform ułatwiających transport pionowy. W celu uzyskania pomocy należy potrzebę zgłosić na portierni.
 5. Poszczególne piętra budynku oznaczone są na klatce schodowej na ścianach piętra.

Informacje wnioskowe i skargowe

Uwagi o dostępności cyfrowej proszę kierować na adres e-mail sekretariatu Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu sekretariat@spm.edu.pl lub tel. (+48 56 62 216 53).
Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich

Kontakt w sprawach dostępności

Marcin Maziarz - Kierownik ds. gospodarczych

Telefon: (+48 693 291 424)