Grafika - solidarni z Ukrainą

Szanowni Państwo,
w imieniu całej społeczności Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu pragnę wyrazić solidarność dla narodu ukraińskiego, a zwłaszcza dla słuchaczy z Ukrainy, którzy kształcą się w naszej szkole. Wyrażam nadzieję, że wśród naszej społeczności znajdziecie Państwo tyko zrozumienie i życzliwość oraz wszelką możliwą pomoc. Przypominam, że kontynuowana jest w centrum „Strefa psychiki w Medyku”, dla każdego kto potrzebuje wsparcia psychologicznego.
Wyrażam nadzieję, że przyszłość przyniesie dla Ukrainy i świata pokój.

Пані та панове,
Від імені всієї громади Медико-соціального центру професійно-технічної та неперервної освіти в Торуні я хочу висловити свою солідарність з українським народом, а особливо з учнями з України, які навчаються в нашій школі. Сподіваюся, що в нашій громаді ви знайдете лише розуміння і доброту, а також всю можливу допомогу. Нагадаю, що в центрі продовжується «Зона екстрасенса в Медику», для всіх, хто потребує психологічної підтримки.
Я сподіваюся, що майбутнє принесе мир для України та світу.

Adrianna Szyperska-Ślaska