Opiniowanie arkusza organizacyjnego

przez Admin

Dnia 27 kwietnia odbędą się konsultacje projektu arkusza w Departamencie Edukacji Urzędu Marszałkowskiego. Natomiast 28 kwietnia w godzinach 10:00-13:00 w sali 28 Rada Pedagogiczna będzie opiniować projekt arkusza organizacyjnego centrum. Do opiniowania zaproszone są poszczególne zespoły przedmiotowe. Projekt arkusza został przygotowany w oparciu o wcześniej przeprowadzone konsultacje z nauczycielami. Przydziały zajęć edukacyjnych dla poszczególnych nauczycieli uwzględniają również godziny oddziałów…