Spotkanie dla nauczycieli z kierunku technik dentystyczny

przez Admin

Dnia 5 kwietnia o godz. 14:00 odbędzie się spotkanie nauczycieli kształcących na kierunku technik dentystyczny dotyczące racjonalnego gospodarowania sprzętem i materiałami podczas zajęć edukacyjnych. Obecność nauczycieli obowiązkowa.

Sprawozdania z różnych obszarów pracy centrum

przez Admin

Zgodnie z ustaleniami podczas zebrania Rady Pedagogicznej dnia 17 marca 2016 r. proszę o zapoznanie się ze sprawozdaniami:Wnioski z ewaluacji wewnętrznej- pani Wiesława WnuczyńskaSprawozadnie zespołu przedmiotowego kierunku opiekun medyczny- pani Ewa BomastekSprawozdanie z działalności biblioteki M-SCKZiU- pani Agata RybickaSprawozdanie z działalności Samorządu Uczniów i Słuchaczy- pani Agata RybickaSprawozdanie z realizacji zajęć praktycznych i praktyki zawodowej-…

Arkusze ocen uczniów lub słuchaczy

przez Admin

W zakładce Dla nauczyciela- dokumenty do pobrania znajduje się instrukcja wypełniania arkusza ocen ucznia lub słuchacza wraz z wypełnionymi wzorami oraz druki arkuszy ocen do wypełniania przygotowanie z zastosowaniem narzędzia Deweloper. Narzędzie to pozwoli zminimalizować liczbę błędów, które pojawiają się podczas wypełniania arkuszy.W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszam do biblioteki szkolnej.