Projekt zmian w statucie

przez Admin

W związku ze zmianami w Statucie M-SCKZiU w Toruniu prosimy o zapoznanie się z projektem zmian w statucie, które zostaną uchwalone podczas zebrania rady pedagogicznej w dniu 7 listopada 2016 r. Poprawki do projektu można przesyłać do 6 listopada.