Arkusze ocen uczniów lub słuchaczy

przez Admin

W zakładce Dla nauczyciela- dokumenty do pobrania znajduje się instrukcja wypełniania arkusza ocen ucznia lub słuchacza wraz z wypełnionymi wzorami oraz druki arkuszy ocen do wypełniania przygotowanie z zastosowaniem narzędzia Deweloper. Narzędzie to pozwoli zminimalizować liczbę błędów,…