Grafika - legitymacja

Mobilną legitymację może otrzymać każdy uczeń, któremu wydano wcześniej tradycyjną wersję dokumentu. Okres ważności mLegitymacji jest tożsamy z okresem ważności wydanej wcześniej wersji papierowej. W przypadku utraty ważności „tradycyjnej” legitymacji, mobilna wersja dokumentu będzie unieważniana. Szkoła będzie mogła unieważnić dokument także w przypadku utraty mLegitymacji z powodu uszkodzenia, niepoprawnego działania, czy zgubienia urządzenia mobilnego, w którym była przechowywana.

Zawsze pod ręką

Przygotowana przez Ministerstwo Cyfryzacji mLegitymacja to część aplikacji mObywatel.To bezpieczne, nowoczesne i bezpłatne narzędzie, które ułatwi Wam życie. Mało kto nie pamięta przecież o zabraniu telefonu komórkowego 🙂 Ma ona również umocowanie prawne – jej wydawanie umożliwia obowiązujące rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U 20018, poz. 2011).

Podstawa do zniżek

mLegitymacja szkolna, identycznie jak papierowa wersja dokumentu, poświadcza uprawnienia uczniów do ulgowych przejazdów kolejowych, czy autobusowych. Jest także podstawą do otrzymania innych, przysługujących uczniom, zniżek. Uczniowie mogą z niej korzystać w tych samych sytuacjach, w których obecnie korzystają z „tradycyjnych” dokumentów. Nie tylko w trakcie kontroli biletów, ale także np. przy zakładaniu karty w bibliotece czy zakupie biletów do kina.

mLegitymacja szkolna to bezpieczne, trudne do podrobienia narzędzie, umożliwiające weryfikację informacji, jakie obecnie znajdują się w papierowej legitymacji.

Można ją zweryfikować wizualnie – posiada takie zabezpieczenia jak hologram i animowana flaga. Dodatkowo, w przypadku wątpliwości, można wykorzystać ogólnodostępną aplikację mWeryfikator, która sprawdzi autentyczność dokumentu.

Co jest w środku?

W mLegitymacji zapisane są wszystkie dane, które można znaleźć w „tradycyjnych” dokumentach:

- imię i nazwisko ucznia,

- numer legitymacji,

- datę wydania,

- termin ważności,

- status użytkownika (uczeń),

- datę urodzenia,

- PESEL,

- adres zamieszkania,

- nazwę i adres szkoły.

Aby uruchomić mLegitymację uczniowie muszą:

- posiadać telefon z systemem operacyjnym Android w wersji co najmniej 6.0,

- złożyć wniosek do dyrektora szkoły o wydanie mLegitymacji (do pobrania),

- wysłać na adres sekretariat@spm.edu.pl zdjęcie legitymacyjne w formacje jpg lub jpeg w rozmiarze do 5 MB,

- pobrać aplikacje mObywatel oraz potwierdzić zapoznanie się z regulaminem,

- po otrzymaniu ze szkoły kodu aktywacyjnego uruchomić system na swoim telefonie.

Projektem mLegitymacje zajmuje się pani Agata Rybicka (s. 26- biblioteka szkolna).