Arkusze ocen uczniów lub słuchaczy

przez Admin

W zakładce Dla nauczyciela- dokumenty do pobrania znajduje się instrukcja wypełniania arkusza ocen ucznia lub słuchacza wraz z wypełnionymi wzorami oraz druki arkuszy ocen do wypełniania przygotowanie z zastosowaniem narzędzia Deweloper. Narzędzie to pozwoli zminimalizować liczbę błędów,…

Zebranie rady pedagogicznej

przez Admin

Zebranie Rady Pedagogicznej. Dnia 17 marca 2016 r. o godz. 15:00 odbędzie się zebranie Rady Pedagogicznej (zebranie podsumowujące I semestr roku szkolnego 2015/2016 oraz rada szkoleniowa). O zmianie terminu byli Państwo informowani 8 lutego poprzez wiadomość sms.