Zapraszamy dyrektorów i nauczycieli szkół w regionie oraz słuchaczy M-SCKZiU w Toruniu 13 listopada 2019 roku, godz. 9.00–13.00 na Wojewódzką Konferencję Naukową „Wieloaspektowe spojrzenie na zdrowie psychiczne młodzieży”.

 

Cele:

  • Promowanie zdrowia psychicznego w szkołach wśród dyrektorów i nauczycieli.
  • Edukacja w zakresie zdrowia psychicznego – wiedza, postawy, zachowanie.
  • Prawidłowa interwencja w przypadkach problemów psychicznych.

 

Program konferencji:

  • Rejestracja gości
  • Rozpoczęcie konferencji, przywitanie gości
  • dr hab. Adam Czabański, Specyfika zachowań samobójczych młodzieży (1 godz.)
  • dr Olga Olszewska, Depresja młodzieńcza, próby samobójcze i okaleczenia (1,5 godz.)
  • dr Kinga Mickiewicz-Stopa, Co się dzieje z tym dzieckiem. O depresyjności dzieci i młodzieży (1 godz.)
  • Zakończenie konferencji
  • Poczęstunek
Grafika - konferencja psychologiczna