Grafika - stomatologia

11 grudnia 2018 r. uczniowie II roku kierunku technik dentystyczny uczestniczyli w szkoleniu z zakresu procedur wykonawczych licówki pełnokompozytowej z użyciem materiału SR Nexco, prowadzonym przez instruktorkę firmy IVOCLAR VIVADENT p. Kingę Pietrzyk. Podczas części wykładowej uczniowie poznali wachlarz możliwości zastosowania w technice dentystycznej materiału kompozytowego SR Nexco® Paste. Jest to typowo światłoutwardzalny kompozyt z opalizującymi mikrowypełniaczami, przeznaczony do laboratoryjnego wykonywania uzupełnień protetycznych z podbudową lub bez niej. Dzięki właściwościom kolorystycznym, niezależnym od grubości warstwy, można uzyskać naturalne cechy optyczne – zarówno w przypadku uzupełnień stałych, jak i ruchomych oraz w strefach imitujących dziąsło. Duża zawartość nieorganicznych, opalizujących wypełniaczy (65% wagi) pozwala uzyskać optymalne właściwości w zakresie abrazji, przebarwień, użytkowania i połysku powierzchni. Przenikające przez uzupełnienie światło uwidacznia w pełni właściwości estetyczne i optyczne materiału SR Nexco: opalescencja i przezierność uzupełnień z tego kompozytu odpowiadają dynamice światła zęba naturalnego. We wszystkich obszarach, począwszy od szyjki zęba, przez zębinę, aż po brzeg sieczny, światło zachowuje się w bardzo podobny sposób jak w przypadku zęba naturalnego. Uczniowie zyskali wiedzę na temat zastosowania omawianego materiału. Używa się go do wykonania uzupełnień stałych, do licowania protez kombinowanych w tym koron teleskopowych, prac na implantach, protez hybrydowych, licowania części imitujących dziąsło w przypadku prac na implantach, protez hybrydowych, licowania podbudów metalowych wykonanych metodą CAD/CAM, pokrywania struktur protez szkieletowych materiałem SR Nexco Opaquer pink, do wykonywania prac protetycznych bez podbudowy, takich inlay, onalay, overlay w odcinku bocznym oraz licówki i korony w odcinku przednim.
Podczas warsztatów uczniowie zapoznali się z laboratoryjnymi procedurami wykonania licówki z materiału kompozytowego SR Nexco od etapu przygotowania modelu do końcowej obróbki mechanicznej. Każdy z uczestników samodzielnie wykonał licówkę pełnokompozytową na ząb sieczny przyśrodkowy górny oraz otrzymał od p. Kingi Pietrzak, instruktorki firmy IVOCLAR VIVADENT respektowany w branży protetycznej dyplom potwierdzający odbycie warsztatów praktycznych.