Rekrutacja już trwa. Zapraszamy do składania dokumentów w sekretariacie szkoły!

100% zdawalność egzaminów - najwyższa jakość kształcenia !

Od 1959 roku kształcimy w zawodach medycznych i społecznych profesjonalne kadry

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY

Jeśli posiadasz uzdolnienia artystyczne i manualne, cechuje Cię odpowiedzialność, komunikatywność, wrażliwość i cierpliwość- ten zawód jest dla Ciebie.

Terapeuta zajęciowy wspomaga i aktywizuje osoby chore i niepełnosprawne poprzez zastosowanie różnych metod, form oraz technik terapii zajęciowej w procesie kompleksowej rehabilitacji. Podejmowane przez niego działania mają na celu poprawę funkcjonowania bio – psycho – społecznego pacjenta. Terapeuta zajęciowy planuje indywidualny i grupowy program terapii dostosowany do stanu zdrowia, potrzeb, zainteresowań i możliwości podopiecznego. Posiada on wiedzę na temat metod organizowania czasu wolnego osobom chorym i z różnym stopniem niepełnosprawności. Terapeuta zajęciowy może podjąć zatrudnienie w placówkach rehabilitacji, szpitalach, sanatoriach, domach dziennego pobytu, domach pomocy społecznej, warsztatach terapii zajęciowej, klubach seniora i innych placówkach ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

Terapeuta zajęciowy obecnie należy do grupy poszukiwanych pracowników na rynku pracy.

Zadania zawodowe absolwenta:

 • nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktu terapeutycznego z podopiecznym, jego rodziną, środowiskiem i zespołem aktywizująco-terapeutycznym,
 • rozpoznawanie i diagnozowanie potrzeb bio-psycho-społecznych podopiecznego,
 • planowanie indywidualnego i grupowego programu działań terapeutycznych, uwzględniającego diagnozę oraz możliwości, potrzeby i zainteresowania podopiecznego,
 • organizowanie działań w zakresie terapii zajęciowej, w celu poprawy funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego podopiecznego oraz jego integracji społecznej i zawodowej,
 • dokumentowanie, monitorowanie i ocenianie przebiegu procesu terapeutycznego.

Perspektywy zatrudnienia:                                                                                    

 • placówki rehabilitacji,
 • szpitale,
 • sanatoria,
 • domy dziennego pobytu,
 • domy pomocy społecznej,
 • warsztaty terapii zajęciowej,
 • kluby seniora,
 • inne placówki ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

Dlaczego warto uczyć się u nas:

 • wysoka zdawalność egzaminów zawodowych,
 • wykwalifikowana kadra z wieloletnim doświadczeniem,
 • dodatkowe kursy zawodowe i certyfikowane szkolenia,
 • w pełni wyposażone pracownie,
 • bezpłatna nauka,
 • współpraca z różnymi placówkami medycznymi i terapeutycznymi,
 • doskonale wyposażona biblioteka szkolna oraz dostęp do IBUK PWN,
 • współpraca z pracodawcami w zakresie możliwości zatrudniania absolwentów,
 • współpraca ze szkołą Lycee Professionnel Saint Marie w Angers (Francja)- wymiana międzynarodowa uczniów.

Organizacja kształcenia w szkole:

 • nauka trwa dwa lata,
 • zajęcia odbywają się w systemie mieszanym (w zależności od potrzeb grupy),
 • zajęcia realizowane są w szkolnych pracowniach oraz w placówkach medycznych i opiekuńczych (szpitale, przychodnie rehabilitacyjne, domy pomocy społecznej, warsztaty terapii zajęciowej),
 • nauka jest zakończona egzaminem zawodowym, do którego słuchacz przystępuje w szkole.

Przykład zajęć

Grafika - terapia zajęciowa
Grafika - terapia zajęciowa
Grafika - terapia zajęciowa