Rekrutacja już trwa. Zapraszamy do składania dokumentów w sekretariacie szkoły!

100% zdawalność egzaminów - najwyższa jakość kształcenia !

Od 1959 roku kształcimy w zawodach medycznych i społecznych profesjonalne kadry

TECHNIK MASAŻYSTA

Jeśli potrafisz pracować w zespole, dzielić się umiejętnościami, doświadczeniem i chcesz nieść pomoc innym a przede wszystkim interesują Cię fizjoterapia oraz techniki masażu? Trafiłeś do najlepszej szkoły! Wyposażymy Cię w odpowiednią wiedzą i najlepsze umiejętności, dzięki którym otrzymasz szansę bycia profesjonalnym masażystą!

Technik masażysta stosuje wszystkie metody i techniki masażu oraz zabiegi, które usprawniają leczenie i rehabilitację ludzi chorych, a także relaksują i regenerują zdrowych, zwłaszcza sportowców. Należy do średniego personelu medycznego, wykonuje masaż medyczny, sportowy, kosmetyczny i profilaktyczny. Jako terapeuta musi posiadać biegłą znajomość podstaw teoretycznych zwłaszcza z zakresu anatomii, podstaw masażu oraz sprawność manualną. Wykonuje podstawowe ćwiczenia lecznicze, uwzględniając aktualny stan zdrowia, potrzeby i możliwości pacjenta. Technik masażysta może pracować jako członek zespołu rehabilitacyjnego bądź świadczyć usługi indywidualnie (w ramach prywatnej działalności).

Zadania zawodowe absolwenta:

 • przygotowanie stanowiska zabiegowego do masażu,
 • przygotowanie psychiczne i fizyczne pacjenta do zabiegu,
 • wykonanie masażu klasyczny i segmentarnego,
 • wykonanie drenażu limfatycznego,
 • wykonanie masażu tensegracyjnego,
 • wykonanie masażu sportowego i kosmetycznego,
 • wykonanie masażu punktowego,
 • wykonanie masażu Shantali,
 • wykonanie masaży przyrządowego, wibracyjnego,
 • stosowanie różnych technik i metod masażu w zależności od zalecenia lekarza, typu schorzenia oraz stanu pacjenta,
 • obserwacja i ocena reakcji pacjenta na stosowane zabiegi oraz modyfikacja technik masażu,
 • prowadzenie dokumentacji medycznej (zabiegowej) pacjenta,
 • obsługa sprzętu i aparatury medycznej stosowanej podczas masażu,
 • współpraca w zespole terapeutycznym,
 • przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych,
 • udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia,
 • prowadzenie promocji zdrowia w różnych środowiskach,
 • postępowanie zgodnie z zasadami etyki.

Perspektywy zatrudnienia:

 • gabinet masażu lub gabinet SPA,
 • sanatoria i uzdrowiska,
 • placówki rehabilitacji i odnowy biologicznej,
 • kluby sportowe, kluby fitness i siłownie,
 • samodzielna działalność gospodarcza.

Dlaczego warto uczyć się u nas:

 • wysoka zdawalność egzaminów zawodowych,
 • wykwalifikowana kadra z wieloletnim doświadczeniem,
 • dodatkowe kursy zawodowe i certyfikowane szkolenia,
 • w pełni wyposażone pracownie (masażu, fizjoterapii),
 • bezpłatna nauka,
 • współpraca z różnymi placówkami medycznymi i sportowymi,
 • udział w imprezach sportowych i wydarzeniach lokalnych (masaż zawodników, pokazy masażu),
 • doskonal wyposażona biblioteka szkolna oraz dostęp do IBUK PWN,
 • współpraca z pracodawcami w zakresie możliwości zatrudniania absolwentów,
 • współpraca ze szkołą Lycee Professionnel Saint Marie w Angers (Francja)- wymiana międzynarodowa uczniów.

Organizacja kształcenia w szkole:

 • nauka trwa dwa lata,
 • zajęcia odbywają się w systemie dziennym (5 dni w tygodniu), stacjonarnym (3 dni w tygodniu), weekendowym,
 • zajęcia realizowane są w szkolnych pracowniach w placówkach medycznych (szpitale, przychodnie rehabilitacyjne),
 • nauka jest zakończona egzaminem zawodowym, do którego słuchacz przystępuje w szkole.

Przykład zajęć

Grafika - masaż
Grafika - masaż
Grafika - masaż