Rekrutacja już trwa. Zapraszamy do składania dokumentów w sekretariacie szkoły!

100% zdawalność egzaminów - najwyższa jakość kształcenia !

Od 1959 roku kształcimy w zawodach medycznych i społecznych profesjonalne kadry

TECHNIK FARMACEUTYCZNY

Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi, suplementami diety i środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu w aptece na podstawie przepisów prawa  i dyplom zawodowy dla zawodu technik farmaceutyczny.

Technicy farmaceutyczni byli i nadal są jednymi z najczęściej zatrudnianych pracowników w polskich aptekach. Statystycznie, stanowią tam ponad połowę kadry i są niezbędnym wsparciem dla farmaceutów.

 

Zadania zawodowe technika farmaceutycznego dotyczą głównie:

 • prowadzenie obrotu produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu aptecznego i poza-aptecznego na podstawie przepisów prawa zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z przepisów prawa obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
 • sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych, suplementów diety i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego;
 • sporządzanie preparatów leczniczych do żywienia pozajelitowego, do żywienia dojelitowego, produktów radiofarmaceutycznych;
 • wytwarzanie płynów infuzyjnych, przygotowywanie roztworów do hemodializy i dializy dootrzewnowej;
 • przygotowywanie leków w dawkach dziennych, w tym leków cytostatycznych zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z przepisów obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
 • współuczestniczenie w analizach produktów leczniczych i wyrobów medycznych w laboratoriach zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z przepisów prawa obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

Perspektywa zatrudnienia:

Apteki są tylko jednymi z wielu miejsc zatrudnienia techników. Potencjalne miejsca pracy to sklepy zielarskie, zielarsko-medyczne. Technicy farmaceutyczni mogą również otworzyć punkt apteczny w miejscowości, gdzie nie ma apteki. Ponadto wielu zajmuje się kontrolą surowców w laboratoriach chemicznych, kosmetycznych, a nawet spożywczych. Rynek farmaceutyczny nieustannie rozwija się w zaskakującym tempie..

Dlaczego warto uczyć się u nas:

 • wysoka zdawalność egzaminów zawodowych;
 • kadra z wieloletnim doświadczeniem;
 • dodatkowe kursy zawodowe i certyfikowane szkolenia;
 • doskonale wyposażona biblioteka szkolna oraz dostęp do IBUK PWN;
 • współpraca z pracodawcami w zakresie możliwości zatrudniania absolwentów.

Organizacja kształcenia w szkole:

 • nauka trwa dwa i pół roku;
 • zajęcia odbywają się w systemie dziennym, weekendowym;
 • zajęcia realizowane są w szkolnych pracowniach oraz aptekach ogólnodostępnych oraz aptekach szpitalnych;
 • nauka jest zakończona egzaminem zawodowym, do którego słuchacz przystępuje w szkole.
Grafika - tabletki
Grafika - zielarstwo
Grafika - tabletki