Rekrutacja już trwa. Zapraszamy do składania dokumentów w sekretariacie szkoły!

100% zdawalność egzaminów - najwyższa jakość kształcenia !

Od 1959 roku kształcimy w zawodach medycznych i społecznych profesjonalne kadry

TECHNIK DENTYSTYCZNY

Społeczeństwo w Polsce i na świecie przywiązuje coraz większą wagę do estetyki wyglądu zewnętrznego. Jednym z jego elementów jest piękny uśmiech i idealne uzębienie. Także starzenie się społeczeństwa wymusza większe zapotrzebowanie na wykonawstwo uzupełnień protetycznych. Zauważa się również istotny wzrost świadomości obywateli w zakresie profilaktyki i leczenia ortodontycznego, co skutkuje zwiększeniem popytu na aparaty ortodontyczne. Te wszystkie czynniki sprawiają, że świadczenie usług protetyczno-ortodontycznych przeżywa ciągły rozwój.

Zawód technika dentystycznego należy do najbardziej dynamicznie rozwijającej się grupy zawodów branży usług medycznych w sferze nowych technologii. Zauważalny jest permanentny  wzrost  zapotrzebowania na wykwalifikowaną kadrę pracowników.

Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu to prawie 50 lat tradycji w kształceniu zawodowym techników dentystycznych. Zespół doświadczonych nauczycieli, a przede wszystkim praktyków pozwala na rozwinięcie zdolności manualnych oraz wiedzy teoretycznej i praktycznej, a także umiejętności i kompetencji niezbędnych do podjęcia pracy w tym zawodzie.

W 2015 roku szkoła, jako jedna z nielicznych w Polsce, przystąpiła do programu Akademia RHEIN ’83 – nowoczesne uzupełnienia protetyczne we współpracy z firmą HOL TRADE.

 1. Zakres kompetencji i umiejętności zawodowych technika dentystycznego obejmuje:
 • wykonywanie protez zębowych oraz aparatów ortodontycznych zgodnie z projektem klinicznym oraz na podstawie wycisków wykonanych przez lekarza dentystę;
 • wykonywanie protez pooperacyjnych, epitez twarzy i szyn zgodnie z projektem klinicznym oraz na podstawie wycisków wykonanych przez lekarza dentystę;
 • naprawianie protez zębowych i pooperacyjnych, szyn, aparatów ortodontycznych i epitez twarzy;
 • obsługiwanie nowoczesnych urządzeń i aparatury w pracowni protetycznej i ortodontycznej.

Perspektywa zatrudnienia:

 • państwowe i prywatne pracownie protetyczne i ortodontyczne;
 • własne laboratorium w ramach samodzielnej działalności  gospodarczej.

Dlaczego warto uczyć się u nas:

 • bardzo wysoka zdawalność egzaminów zawodowych;
 • kadra z wieloletnim doświadczeniem;
 • warsztaty, konferencje, kursy zawodowe i certyfikowane szkolenia (przykłady przedsięwzięć z ostatniego cyklu kształcenia, w których uczestniczyli nasi uczniowie):
  • IVOCLAR – VIVADENT (Lichtenstein)  – Dieter Gruber– Korony i mosty pełnoceramiczne;
  • VITA (Niemcy) – Jerzy Osłów – Metaloceramika VITA. Korony kompozytowe VITA LC;
  • Anita Berberg  - Ceramika VITA VM 13, VMK Master;
  • NATRODENT – Przemysław Rajczak – Zastosowanie mas wyciskowych w technice dentystycznej. Artykulatory i łuki twarzowe;
  • NFC + PL - Ewa Pawłowska – Metoda biofunkcyjna ustawiania zębów;
  • CANDULOR (Szwajcaria)  – Pius Obwegeser– Biostatyczna metoda ustawiania zębów;
  • KERR POLSKA –  Korony i mosty protetyczne, wzmocnienia prac protetycznych włóknami nylonowymi,
  • GC Japan – Łukasz Cierniak – Korony protetyczne kompozytowe GRADIA;
  • DENTAURUM – POLKARD – Bartłomiej Gordon – Zgrzewanie punktowe i lutowanie   w technice ortodontycznej;
  • HOL DENTAL DEPOT – Tomasz Dąbrowski – Metaloceramika SHOFU (Japonia), VINTAGE MP, UNI LAYER System. Korony kompozytowe CERAMAGE, SOLIDEX. Techniki wlewowe arylowania protez dentystycznych;
  • DEGUDENT POLSKA – Magdalena Jędrzejczak - Metaloceramika KISS-DEGUSSA;
  • DENMED - Nina Paprotna -  Nauka projektowania CAD-CAM.
 • doskonale wyposażona biblioteka szkolna oraz dostęp do IBUK PWN;
 • współpraca z pracodawcami w zakresie możliwości zatrudniania absolwentów.

Organizacja kształcenia w szkole:

 • nauka trwa dwa i pół roku;
 • zajęcia odbywają się w systemie dziennym, weekendowym;
 • zajęcia realizowane są w szkolnych pracowniach oraz laboratoriach dentystycznych;
 • nauka kończy się państwowym egzaminem zawodowym, do którego słuchacz przystępuje w szkole.
https://www.traditionrolex.com/19

Przykład zajęć

Grafika - stomatologia
Grafika - stomatologia