CZYM JEST SAMORZĄD?

Samorząd słuchaczy tworzą wszyscy słuchacze centrum. Członkiem samorządu stajemy się automatycznie w chwili przyjęcia do szkoły. Przestajemy nim być w momencie, gdy szkołę opuszczamy.
 
Niezależnie od tego, jak bardzo jesteś zaangażowany w życie szkoły – masz prawo wpływać na to, co się w niej dzieje. Możesz z tego prawa korzystać na różne sposoby – organizując szkolną imprezę integracyjną, akcję charytatywną, uczestnicząc w spotkaniach kół zainteresowań lub organizując wystawę fotografii. Te i wiele innych działań uczniowskich to właśnie aktywność samorządu – możliwości jest tyle, że każdy może znaleźć coś dla siebie!
 
Samorząd jest organizacją działająca na rzecz słuchaczy i przez nich zarządzaną. Jest organizacją niezależną od administracji oświatowej i jakiejkolwiek partii czy ugrupowań politycznych. To słuchacze decydują, jakimi sprawami samorząd będzie się zajmował. Dlatego pole działania samorządu jest właściwie nieograniczone.
 
Samorząd reprezentuje interesy słuchaczy wobec nauczycieli i administracji oświatowej. Samorząd poprzez swoje działanie wywiera wpływ na życie szkoły, może współdecydować o sprawach jej dotyczących. Ustawa o systemie oświaty mówi, że Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów.
 
Samorząd jest organizacją demokratyczną. Słuchacze w sposób nieskrępowany wybierają swoich przedstawicieli, mogą uczestniczyć w tworzeniu i realizacji programu pracy samorządu. Daje to każdemu szansę znalezienia swojego miejsca w szkole.
 
Masz pytania, problemy, pomysły - znajdź nas - pomożemy!

Zarząd Samorządu Słuchaczy

Marcin Pawlos TD III (przewodniczący Zarządu),

Michał Afelt  z TD III (zastępca przewodniczącego Zarządu) i 

Liwia Krajnik z TD III (zastępca przewodniczącego Zarządu).