Rekrutacja już trwa. Zapraszamy do składania dokumentów w sekretariacie szkoły!

100% zdawalność egzaminów - najwyższa jakość kształcenia !

Od 1959 roku kształcimy w zawodach medycznych i społecznych profesjonalne kadry

PODOLOG

Czym zajmuje się podolog

Podologia kosmetyczna jest dziedziną kosmetologii, ściśle powiązaną z medycyną. Zajmuje się leczeniem i profilaktyką zmian chorobowych, powstających w obrębie stóp i paznokci. Specjalistą wykonującym zabiegi w tym zakresie jest podolog, diagnozujący i prowadzący terapię, dostosowaną indywidualnie do potrzeb każdego Pacjenta.

Podolog  zajmuje się profesjonalnym leczeniem i profilaktyką schorzeń stóp wrastających paznokci, modzeli czy boleśnie pękającej skóry na piętach są zaniedbywane. Dlatego też, konsultacje podologiczne są zalecane wszystkim Pacjentom czującym dyskomfort w obrębie skóry stóp i paznokci.

 

Zawód: PODOLOG (symbol cyfrowy 323014)

 • oferta dla absolwentów szkół dających wykształcenie średnie lub średnie branżowe, również bez zdanego egzaminu maturalnego,
 • nauka w szkole trwa 2 lata,
 • zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym  trzy dni w tygodniu,
 • w trakcie nauki słuchacze odbywają praktyki zawodowe,
 • słuchacze przystępują do organizowanego przez OKE egzaminu zawodowego.

Do wykonywania jakich zadań zawodowych zostaniesz przygotowany?

 1. wykonywania zabiegów podologicznych higieniczno-pielęgnacyjno-profilaktycznych na kończynach dolnych ze szczególnym uwzględniem stóp.

2) wykonywania zabiegów podologicznych leczniczych oraz z zakresu profilaktyki wtórnej na stopach w zależności od rodzaju schorzenia.

3) wykonywania zabiegów podologicznych profilaktyczno-leczniczych na stopach u osób chorujących na cukrzycę

4) organizowania pracy oraz stanowiska podczas wykonywania zabiegów podologicznych.

Czego uczysz się na zajęciach?

 • samodzielnego  rozpoznawanie zmian patologicznych w obrębie kończyn dolnych oraz ich przyczyn;
 • doboru procedur terapeutycznych odpowiednich dla określonego pacjenta;
 • wykonywania odpowiednich zabiegów przywracających zdrowy wygląd i dobre funkcjonowanie stóp: prawidłowe obcinanie paznokci, szlifowanie i korygowanie paznokci, usuwanie zgrubień, odcisków itp.;
 • posługiwania się specjalistycznym sprzętem niezbędnym do osiągnięcia efektu pielęgnacyjnego takim jak: frezarki podologiczne, frezy, ortezy indywidualnego zaopatrzenia itp.;
 • dbałości o stan sanitarno-higieniczny sprzętu i narzędzi używanych do zabiegów (np. czyszczenie myjką ultradźwiękową);
 • eliminowania ryzyka zakażenia przy wykonywaniu zabiegów: używanie materiałów jednorazowego użytku oraz odpowiednich wyrobów medycznych i kosmetyków;
 • przekazywania pacjentom wskazówek dotyczących pielęgnacji stóp oraz polecanie odpowiednich wkładek ortopedycznych;
 • współpracy z lekarzami specjalistami: flebologiem, dermatologiem, diabetologiem oraz chirurgiem;
 • współpracy z domami pomocy społecznej, poradniami diabetologicznymi, ośrodkami rehabilitacji w celu dotarcia do grup odbiorców usług podologicznych;
 • prowadzenia profilaktyki z zakresu dysfunkcji stóp: publikowania artykułów w prasie, wygłaszanie pogadanek dla osób chorych na cukrzycę oraz w podeszłym wieku itp., dbałość o ciągle poszerzanie doświadczeń i wiedzy zawodowej;
 • uczestnictwa w szkoleniach, konferencjach, seminariach i targach podologicznych,
 • samodzielnego prowadzenia gabinetu podologicznego w ramach działalności gospodarczej

 

Miejsce realizacji praktyk zawodowych.

 • gabinety podologiczne,
 • domy pomocy społecznej,
 • zakłady opiekuńczo –lecznicze,
 • poradnie

Liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych: 8 tygodni (280 godzin).

 

Jak długo trwa nauka?

 • 2 lata

Jakie zdobywasz kwalifikacje?

 • 05 – Świadczenie usług w zakresie zabiegów podologicznych egzamin państwowy zdawany pod koniec IV semestru.

W ostatnim semestrze nauki słuchacze zdaja egzamin zawodowy. Pozytywna ocena z obu części egzaminu (pisemnej i praktycznej) umożliwia otrzymanie certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie , w kwalifikacji FRK.05. Po ukończeniu szkoły słuchacz otrzymuje również dyplom zawodowy i tytuł technika podologa.

Do dyplomu zawodowego absolwent otrzymuje suplement EUROPASS – jest to dokument o standardzie europejskim, który prezentuje w sposób jednolity dla wszystkich krajów europejskich szczegółowy opis wiedzy, umiejętności i kompetencji uzyskanych przez posiadacza dyplomu wraz ze wskazaniem zawodów dostępnych do wykonywania na europejskim rynku pracy.

Wystawienie dokumentu Europass w wersji dwujęzycznej (polskiej i angielskiej) zagwarantuje ich posiadaczom uznawalność uzyskanego wykształcenia we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej.

Kwalifikacje zawodowe + suplement Europass = doskonała kombinacja, kiedy ubiegasz się o pracę lub o udział w kursie w innym kraju europejskim.

Umiejętności, cechy psychologiczne, uzdolnienia przydatne w zawodzie.

 • koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • zręczność rąk i palców,
 • rozróżnianie barw,
 • spostrzegawczość;
 • zdolność koncentracji uwagi,
 • podzielność uwagi,
 • odporność emocjonalna,
 • samodzielność,
 • dokładność,
 • cierpliwość,
 • odpowiedzialność,
 • zdolność pracy w szybkim tempie.

 

Perspektywy zatrudnienia:

Podolog może podjąć pracę m.in. w:

 • salonach kosmetycznych i odnowy biologicznej,
 • sanatoriach leczniczych,
 • klubach sportowych,
 • poradniach specjalistycznych, np. diabetologicznych, chirurgicznych,
 • publicznych i niepublicznych ośrodkach opieki zdrowotnej,
 • fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.

Absolwent otrzymuje:

 • świadectwo ukończenia szkoły,
 • certyfikat kwalifikacji zawodowej FRK.05 – Świadczenie usług w zakresie zabiegów podologicznych.
 • dyplom zawodowy – Podologa,
 • EUROPASS suplement do dyplomu

 Nasze atuty:

 • ponad 70 letnie doświadczenie w kształceniu,
 • najwyższa  zdawalność egzaminów zewnętrznych (państwowych) w Polsce,
 • profesjonalna kadra pedagogiczna (zdecydowana większość naszych nauczycieli to egzaminatorzy OKE),
 • przestronne, doskonale wyposażone pracownie do nauki zawodu, oddające rzeczywiste warunki pracy oraz sale lekcyjne wyposażone w sprzęt multimedialny,
 • egzamin zawodowy przeprowadzany w szkole nasza szkoła ma status ośrodka egzaminacyjnego nadawany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną,