Rekrutacja już trwa. Zapraszamy do składania dokumentów w sekretariacie szkoły!

100% zdawalność egzaminów - najwyższa jakość kształcenia !

Od 1959 roku kształcimy w zawodach medycznych i społecznych profesjonalne kadry

OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA

Istotą pracy zawodowej opiekunki środowiskowej jest świadczenie usług opiekuńczych. Opiekunka środowiskowa pomaga osobie podopiecznej w codziennych czynnościach domowych, planowaniu i organizacji gospodarstwa domowego, wykonuje czynności pielęgnacyjne i higieniczne u osób chorych i niesamodzielnych, udziela pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia osoby podopiecznej, mobilizuje osobę podopieczną do aktywnego spędzania czasu wolnego, rozwijania zainteresowań i zwiększania samodzielności życiowej.

Zakres działań zawodowych opiekunki środowiskowej wymaga posiadania określonych kompetencji personalnych i społecznych. Wśród nich, ze względu na charakter pracy z człowiekiem chorym i niesamodzielnym, istotne znaczenie ma empatia i komunikatywność, zaś w realizacji zadań: kreatywność, konsekwencja i umiejętność współpracy, zdolność organizowania pomocy i wsparcia ze strony środowiska społecznego osoby podopiecznej, a także umiejętność kształtowania pozytywnych relacji interpersonalnych.

Ze względu na pogłębiające się starzenie się społeczeństwa w naszym kraju oraz w krajach Europy Zachodniej szybko wzrasta zapotrzebowanie na rynku pracy na osoby przygotowane profesjonalnie do opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi.

Zadania zawodowe absolwenta:

 • organizowanie opieki oraz wsparcia społecznego osobie podopiecznej,
 • sprawowanie opieki nad osobą podopieczną niesamodzielną i przewlekle chorą w celu zapewnienia jej bezpieczeństwa zdrowotnego i higieny osobistej,
 • pomaganie osobie podopiecznej w prowadzeniu gospodarstwa domowego w zakresie: gospodarowania budżetem, dokonywania zakupów, sporządzania posiłków, utrzymania porządku w domu oraz tworzenia optymalnych warunków życia,
 • motywowanie osoby podopiecznej do samodzielności oraz aktywności intelektualnej, fizycznej i społecznej.

Perspektywy zatrudniania:

 • domy pomocy społecznej,
 • domy dla samotnych matek,
 • środowiskowe domy samopomocy,
 • domy pogodnej starości,
 • oddziałach szpitalnych opieki długoterminowej,
 • stowarzyszenia, fundacje,
 • prywatna praktyka/ działalność gospodarcza.

Organizacja kształcenia w szkole:

 • nauka trwa 1 rok,
 • zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (średnio dwa weekendy w miesiącu),
 • w trakcie nauki słuchacze odbywają praktyki zawodowe,
 • nauka jest zakończona egzaminem zawodowym, do którego słuchacz przystępuje w szkole, która jest ośrodkiem egzaminacyjnym,
 • organizacja nauki w szkole umożliwia zdobycie zawodu bez ograniczeń wieku, przerywania dotychczasowego zatrudnienia oraz studiów przez słuchaczy.

Jakie przedmioty realizowane są w szkole?

 • podstawy psychologii,
 • wybrane zagadnienia z socjologii,
 • teoretyczne podstawy pielęgnowania człowieka,
 • organizacja opieki środowiskowej,
 • język migowy,
 • język obcy,
 • opieka i pielęgnacja człowieka
 • aktywizacja osoby podopiecznej
 • trening umiejętności społecznych

Czy już podjąłeś decyzję? Jeżeli jeszcze się wahasz, to dowiedz się dlaczego powinieneś wybrać nas:

 • świetnie wyposażona baza dydaktyczna,
 • profesjonalna kadra praktyków,
 • wysoka zdawalność egzaminów zawodowych,
 • zajęcia informatyczne,
 • nauka zawodowego języka obcego – angielski lub niemiecki,
 • doskonale wyposażona biblioteka szkolna oraz dostęp do IBUK PWN,
 • współpraca z pracodawcami w zakresie możliwości zatrudniania absolwentów.