Rekrutacja już trwa. Zapraszamy do składania dokumentów w sekretariacie szkoły!

100% zdawalność egzaminów - najwyższa jakość kształcenia !

Od 1959 roku kształcimy w zawodach medycznych i społecznych profesjonalne kadry

OPIEKUNKA DZIECIĘCA

Opiekunka dziecięca jest osobą profesjonalnie przygotowaną do opieki nad małym dzieckiem, zajmującą się jego wychowaniem, dbającą o jego prawidłowy rozwój i zapewniającą bezpieczeństwo.

Zadania zawodowe absolwenta:

 • planowanie i organizowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej,
 • pielęgnowanie dziecka zdrowego, chorego i niepełnosprawnego,
 • prowadzenie działań wychowawczych i edukacyjnych wspomagających rozwój psychomotoryczny dziecka,
 • promowanie zdrowia i prowadzenia działań profilaktycznych;
 • udzielanie pomocy w stanach zagrożenia zdrowotnego dziecka..

Perspektywy zatrudnienia:

 • placówki opiekuńczo-wychowawczych,
 • placówki rehabilitacyjne,
 • żłobki,
 • przedszkola,
 • środowisko domowe,
 • hospicjum.

Dlaczego warto uczyć się u nas:

 • wysoka zdawalność egzaminów zawodowych,
 • wykwalifikowana kadra z wieloletnim doświadczeniem,
 • dodatkowe kursy zawodowe i certyfikowane szkolenia,
 • w pełni wyposażone pracownie,
 • bezpłatna nauka,
 • doskonale wyposażona biblioteka szkolna oraz dostęp do IBUK PWN,
 • współpraca z pracodawcami w zakresie możliwości zatrudniania absolwentów,
 • współpraca ze szkołą Lycee Professionnel Saint Marie w Angers (Francja)- wymiana międzynarodowa uczniów.

Organizacja kształcenia w szkole:

 • nauka trwa dwa lata,
 • zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym,
 • zajęcia realizowane są w szkolnych pracowniach oraz w placówkach kształcenia praktycznego (żłobki, placówki rehabilitacyjne),
 • nauka jest zakończona egzaminem zawodowym, do którego słuchacz przystępuje w szkole.
Grafika - dziecko
Grafika - posiłek
Grafika - dziecko