KADRA CENTRUM

PRACOWNICY CENTRUM

KADRA KIEROWNICZA

Fotografia: Dyrektor Centrum

Adrianna Szyperska-Ślaska

Dyrektor Centrum

Wiesława Wnuczyńska

Kierownik szkolenia praktycznego

Nauczyciele zatrudnieni w wymiarze pełnego etatu:

Radosław Hahn

Wychowanie fizyczne

Monika Jasińska - Hahn

Nauczyciel na kierunku technik masażysta

Andrzej Żuberek

Nauczyciel na kierunku technik dentystyczny

Robert Nowak

Zarys anatomii, patofizjologii i pierwsza pomoc; stany zagrożenia zdrowia i życia

Anna Szakiewicz - Jurkschat​

Nauczyciel na kierunku technik masażysta

Jacek Popa

Nauczyciel na kierunku technik dentystyczny

Józef Rojko

Nauczyciel na kierunku technik dentystyczny

Ilona Rowińska

Nauczyciel na kierunku asystentka i higienistka stomatologiczna

Anna Rutkowska

Nauczyciel na kierunku technik masażysta

Anna Kołodziejczyk

Nauczyciel bibliotekarz

Magdalena Stempska

Nauczyciel na kierunku technik dentystyczny

Nauczyciele zatrudnieni w niepełnym wymiarze godzin:

Imię i Nazwisko Stanowisko/przedmiot
Katarzyna Błoch nauczyciel na kierunku technik usług kosmetycznych
Ewa Bomastek nauczyciel na kierunku opiekun medyczny
Aleksandra Cedro nauczyciel na kierunku technik elektroradiolog
Jolanta Dudek nauczyciel na kierunku technik elektroradiolog
Magdalena Fajkowska psycholog, psychoterapeuta
Michał Górski nauczyciel technologii informatycznych
Agata Jaworek - Kowal nauczyciel na kierunku technik elektroradiolog
Joanna Jedynak nauczyciel na kierunku terapeuta zajęciowy
Ewelina Kędziorska nauczyciel na kierunku terapeuta zajęciowy
Beata Krawitowska nauczyciel na kierunku opiekun medyczny
Dorota Kulasińska nauczyciel na kierunku higienistka stomatologiczna
Małgorzata Lipecka nauczyciel na kierunku higienistka stomatologiczna
Maria Mieszkowska nauczyciel na kierunku technik farmaceutyczny
Jan Mieszkowski nauczyciel na kierunku technik farmaceutyczny
Małgorzata Mińkowska język obcy zawodowy
Ewa Nawrocka-Pawlik nauczyciel na kierunku technik farmaceutyczny
Tadeusz Poksiński przedsiębiorczość i działalność gospodarcza
Daria Szymkowska nauczyciel na kierunku technik usług kosmetycznych
Paweł Trawiński język migowy
Alina Ziółkowska nauczyciel na kierunku technik usług kosmetycznych

Pracownicy administracji:

Imię i Nazwisko Stanowisko
Joanna Krobska główny księgowy
Marcin Maziarz kierownik gospodarczy
Mariola Więckowska specjalista ds. kadr i płac
Judyta Bomastek sekretarz
Michał Górski informatyk