KADRA CENTRUM

PRACOWNICY CENTRUM

KADRA KIEROWNICZA

Fotografia: Dyrektor Centrum

Adrianna Szyperska-Ślaska

Dyrektor Centrum

Wiesława Wnuczyńska

Kierownik szkolenia praktycznego

Nauczyciele zatrudnieni w wymiarze pełnego etatu:

Radosław Hahn

Wychowanie fizyczne

Monika Jasińska - Hahn

Nauczyciel na kierunku technik masażysta

Andrzej Żuberek

Nauczyciel na kierunku technik dentystyczny

Robert Nowak

Zarys anatomii, patofizjologii i pierwsza pomoc; stany zagrożenia zdrowia i życia

Anna Szakiewicz - Jurkschat​

Nauczyciel na kierunku technik masażysta

Jacek Popa

Nauczyciel na kierunku technik dentystyczny

Hanna Rutkowska

Nauczyciel na kierunku technik elektroradiolog

Ilona Rowińska

Nauczyciel na kierunku asystentka i higienistka stomatologiczna

Magdalena Stempska

Nauczyciel na kierunku technik dentystyczny

Anna Kołodziejczak

Nauczyciel bibliotekarz

Beata Krawitowska

Nauczyciel na kierunku opiekun medyczny

Katarzyna Błoch

Nauczyciel na kierunku technik usług kosmetycznych​

Nauczyciele zatrudnieni w niepełnym wymiarze godzin:

Imię i Nazwisko Stanowisko/przedmiot
Aleksandra Cedro nauczyciel na kierunku technik elektroradiolog
Jolanta Dudek nauczyciel na kierunku technik elektroradiolog
Magdalena Fajkowska psycholog, psychoterapeuta
Michał Górski nauczyciel technologii informatycznych
Agata Jaworek - Kowal nauczyciel na kierunku technik elektroradiolog
Joanna Jedynak nauczyciel na kierunku terapeuta zajęciowy
Ewelina Kędziorska nauczyciel na kierunku terapeuta zajęciowy
Dorota Kulasińska nauczyciel na kierunku higienistka stomatologiczna
Małgorzata Lipecka nauczyciel na kierunku higienistka stomatologiczna
Maria Mieszkowska nauczyciel na kierunku technik farmaceutyczny
Małgorzata Mińkowska język obcy zawodowy
Ewa Nawrocka-Pawlik nauczyciel na kierunku technik farmaceutyczny
Tadeusz Poksiński przedsiębiorczość i działalność gospodarcza
Paweł Trawiński język migowy
Łukasz Ziółkowski nauczyciel na kierunku technik farmaceutyczny​
Maria Pasella - Pietryga nauczyciel na kierunku technik dentystyczny​
Karol Wojtasik nauczyciel na kierunku technik dentystyczny​
Justyna Wydźgowska nauczyciel na kierunku technik usług kosmetycznych​
Marcin Dąbrowski nauczyciel na kierunku technik elektroradiolog​
Jolanta Smaruj nauczyciel na kierunku technik elektroradiolog
Kalwasińska Milena nauczyciel na kierunku technik farmaceutyczny
Anna Grabowska nauczyciel na kierunku technik elektroradiolog
Anna Skowrońska nauczyciel na kierunku terapeuta zajęciowy​

Pracownicy administracji:

Imię i Nazwisko Stanowisko
Joanna Krobska główny księgowy
Marcin Maziarz kierownik gospodarczy
Mariola Więckowska specjalista ds. kadr i płac
Zyta Wojciechowska sekretarz
Michał Górski informatyk