Pracownicy Centrum

Kadra kierownicza

Adrianna Szyperska-Ślaska

Dyrektor Centrum

Wiesława Wnuczyńska

Kierownik szkolenia praktycznego

Nauczyciele zatrudnieni w wymiarze pełnego etatu:

Radosław Hahn

Wychowanie fizyczne

Monika Jasińska-Hahn

Nauczyciel na kierunku technik masażysta

Lucyna Jóźwiak

Nauczyciel na kierunku technik dentystyczny

Robert Nowak

Zarys anatomii, patofizjologii i pierwsza pomoc; stany zagrożenia zdrowia i życia

Wiesława Ossowska

Nauczyciel na kierunku technik dentystyczny

Jacek Popa

Nauczyciel na kierunku technik dentystyczny

Józef Rojko

Nauczyciel na kierunku technik dentystyczny

Ilona Rowińska

Nauczyciel na kierunku asystentka i higienistka stomatologiczna

Anna Rutkowska

Nauczyciel na kierunku technik masażysta

Agata Rybicka

Nauczyciel bibliotekarz

Andrzej Żuberek

Nauczyciel na kierunku technik dentystyczny

Nauczyciele zatrudnieni w niepełnym wymiarze godzin:

Ewa Bomasteknauczyciel na kierunku opiekun medyczny
Magdalena Fajkowskapsycholog, psychoterapeuta
Joanna Jedynaknauczyciel na kierunku terapeuta zajęciowy
Ewelina Kędziorskanauczyciel na kierunku terapeuta zajęciowy
Małgorzata Mińkowskajęzyk obcy zawodowy
Tadeusz Poksińskiprzedsiębiorczość i działalność gospodarcza
Paweł Trawińskijęzyk migowy

Pracownicy administracji:

Joanna Krobskagłówny księgowy
Roman Włodarskikierownik gospodarczy
Maria Renuszstarszy specjalista ds. płac
Judyta Bomastekspecjalista ds. ekonomicznych i kadrowych
Grażyna Stasiaksekretarz