KADRA CENTRUM

PRACOWNICY CENTRUM

KADRA KIEROWNICZA

Fotografia: Dyrektor Centrum

Adrianna Szyperska-Ślaska

Dyrektor Centrum

Wiesława Wnuczyńska

Kierownik szkolenia praktycznego

Nauczyciele zatrudnieni w wymiarze pełnego etatu:

Radosław Hahn

Wychowanie fizyczne

Monika Jasińska-Hahn

Nauczyciel na kierunku technik masażysta

Lucyna Jóźwiak

Nauczyciel na kierunku technik dentystyczny

Robert Nowak

Zarys anatomii, patofizjologii i pierwsza pomoc; stany zagrożenia zdrowia i życia

Wiesława Ossowska

Nauczyciel na kierunku technik dentystyczny

Jacek Popa

Nauczyciel na kierunku technik dentystyczny

Józef Rojko

Nauczyciel na kierunku technik dentystyczny

Ilona Rowińska

Nauczyciel na kierunku asystentka i higienistka stomatologiczna

Anna Rutkowska

Nauczyciel na kierunku technik masażysta

Agata Rybicka

Nauczyciel bibliotekarz

Andrzej Żuberek

Nauczyciel na kierunku technik dentystyczny

Anna Szakiewicz-Jurschat

Nauczyciel na kierunku technik masażysta

Monika Drążek

Nauczyciel bibliotekaż

Nauczyciele zatrudnieni w niepełnym wymiarze godzin:

Imię i Nazwisko Stanowisko/przedmiot
Katarzyna Błoch nauczyciel na kierunku technik usług kosmetycznych
Ewa Bomastek nauczyciel na kierunku opiekun medyczny
Magdalena Fajkowska psycholog, psychoterapeuta
Radosław Hahn nauczyciel wychowania fizycznego
Joanna Jedynak nauczyciel na kierunku terapeuta zajęciowy
Ewelina Kędziorska nauczyciel na kierunku terapeuta zajęciowy
Małgorzata Mińkowska język obcy zawodowy
Tadeusz Poksiński przedsiębiorczość i działalność gospodarcza
Paweł Trawiński język migowy
Alina Ziółkowska nauczyciel na kierunku technik usług kosmetycznych

Pracownicy administracji:

Imię i Nazwisko Stanowisko
Joanna Krobska główny księgowy
Roman Włodarski kierownik gospodarczy
Maria Renusz starszy specjalista ds. płac
Judyta Bomastek specjalista ds. ekonomicznych i kadrowych
Grażyna Stasiak sekretarz