Informacje dotyczące COVID-19

Zarządzenia i załączniki

Zarządzenie Dyrektora MSCKZiU w Toruniu z dnia 28 marca 2022 w sprawie zniesienia obowiązku zakrywania ust i nosa w Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu w związku z występowaniem stanu pandemii.

Zarządzenie Dyrektora MSCKZiU w Toruniu z dnia 26 stycznia 2022 w sprawie ograniczenia funkcjonowania Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zarządzenie Dyrektora MSCKZiU w Toruniu w sprawie wprowadzenia wytycznych przeprowadzania egzaminu zawodowego w sesji zimowej 2022 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Załącznik nr 1 – Organizowanie i przeprowadzanie egzaminu zawodowego

Zarządzenie Dyrektora MSCKZiU w Toruniu w sprawie procedur postępowania w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Załącznik nr 1 – Zasady realizacji zajęć

Załącznik nr 2 – Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19

Załącznik nr 3 – Postępowanie w przypadku potwierdzenia zakażenia COVID-19

Załącznik nr 4 – Mycie i dezynfekcja powierzchni

Użyczenie sprzętu do nauki na odległość

Regulamin użyczenia sprzętu

Wniosek o użyczenie sprzętu komputerowego w ramach kształcenia na odległość organizowanym Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu

Umowa użyczenie sprzętu komputerowego w ramach kształcenia na odległość organizowanym Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu

Algorytm postępowania na wypadek podejrzenia zakażeniem koronawirusem lub zachorowania na COVID-19 w M-SCKZiU w Toruniu

Wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN)

Nie przychodź do Centrum jeśli:

Jeżeli zaobserwujesz u siebie objawy, które mogą sugerować chorobę zakaźną, w tym:
 kaszel,
 temperaturę wskazującą na stan podgorączkowy lub gorączkę,
 bóle mięśni i ogólne zmęczenie,
 utratę węchu o nagłym początku,
 utratę lub zaburzenia smaku o nagłym początku
 wysypkę.
Pozostań w domu, obserwuj swój stan zdrowia i skorzystaj z teleporady u lekarza POZ, u którego się leczysz.

Jeżeli stan budzi Twój niepokój (występuje duszność, problemy z oddychaniem) nie czekaj, zadzwoń na numer alarmowy 112 lub 999, bądź własnym środkiem transportu udaj się do szpitala z oddziałem zakaźnym lub oddziałem obserwacyjno-zakaźnym, gdzie lekarze określą dalszy tryb postępowania medycznego.
Pod żadnym pozorem nie korzystaj ze środków komunikacji publicznej czy taksówek – w ten sposób narażasz innych na zakażenie.

Więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/podejrzewasz-u-siebie-koronawirusa

Poinformuj Centrum, jeśli domownicy są objęci kwarantanną

Jeżeli Ty lub inne osoby razem z Tobą mieszkające we wspólnym gospodarstwie domowym są objęte kwarantanną, bezzwłocznie poinformuj o tym fakcie dyrektora centrum.
Kwarantanna dotyczy osób, które:
 przekraczają granicę RP stanowiącą zewnętrzną granicę UE,
 miały kontakt z osobami zakażonymi (lub potencjalnie zakażonymi) koronawirusem;
 mieszkają z osobą, która zostaje skierowana na kwarantannę.

Kwarantanna trwa dwa tygodnie. W tym czasie:
 w żadnym wypadku nie wolno wychodzić z domu,
 spacery z psem, wyjście do sklepu czy do lekarza są zakazane,
 jeżeli pojawią się objawy choroby (złe samopoczucie, gorączka, kaszel, duszności), należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem telefonicznie lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego szpitala.

Opuszczenie miejsca kwarantanny jest możliwe jedynie w celu wykonania badań laboratoryjnych lub uzyskania świadczenia zdrowotnego, które nie może być udzielone w miejscu odbywania kwarantanny

Więcej informacji:

https://pacjent.gov.pl/aktualnosci/punkty-pobran
https://pacjent.gov.pl/aktualnosci/kwarantanna-dozor-epidemiologiczny-co-to-znaczy
https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania-i-odpowiedzi

Diagram postępowania wg. MEN