Bezpiecznie
Niepewnie
Boję się
Odczuwam lęk przed nauczycielami
Odczuwam lęk przed uczniami
Papierosy
Alkohol
Marihuana
Amfetamina
Środki uspokajające, nasenne (bez zgody lekarza)
Rozpuszczalniki, kleje
LSD
Substancje psychoaktywne „dopalacze”