INFORMACJE DLA ABSOLWENTÓW

Serdecznie zapraszamy Państwa do dzielenia się z Centrum przebiegiem Waszej kariery zawodowej.

Szanowni Państwo Absolwenci Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu

Serdecznie zapraszamy Państwa do dzielenia się z Centrum przebiegiem Waszej kariery zawodowej.

Krótki kwestionariusz online dostarczy nam informacji niezbędnych w celu dokonania oceny przebiegu kariery zawodowej naszych absolwentów. Prosimy o przychylne potraktowanie naszego zaproszenia.

Prosimy o podanie informacji po upływie 6 miesięcy i 2 lat od zdania egzaminu zawodowego oraz podanie roku ukończenia centrum.

W badaniu każdego rocznika przyjęto metodę panelową, która pozwala uchwycić dynamikę zmian w ścieżkach zawodowych absolwentów. Te same osoby z danego rocznika (czyli członkowie określonej populacji badawczej) są ankietowane dwukrotnie: po sześciu miesiącach od daty egzaminu zawodowego oraz ponownie, po upływie dwóch lat. Monitorowanie losów absolwentów realizowane jest jako ilościowe badanie sondażowe przeprowadzane za pośrednictwem Internetu. Każdy absolwent centrum może wziąć udział w badaniu.

Ankieta absolwenta – podziel się z Nami Swoimi osiągnięciami zawodowymi: