DOKUMENTY CENTRUM

StatutyUchwała Rady Pedagogicznej z dnia 26 listopada 2018 r.
Statut M-SCKZiU w Toruniu
Statut Szkoły Policealnej Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
Statut Szkoły Policealnej Medyczno- Społecznej dla Dorosłych w Toruniu
RegulaminyRegulamin e-dziennika
Regulamin Rady Pedagogicznej
Regulamin praktycznej nauki zawodu
Wzory wniosków dla uczniów i słuchaczyWniosek o wydanie mLegitymacji
Wniosek o zwolnienie z obowiązku realizacji zajęć edukacyjnych podstawy przedsiębiorczości_pdf
Wniosek o zwolnienie z obowiązku realizacji zajęć edukacyjnych podstawy przedsiębiorczości_doc
Wniosek słuchacza o zwolnienie z praktycznej nauki zawodu (pdf)
Wniosek słuchacza o zwolnienie z praktycznej nauki zawodu (doc)
Wniosek o zwolnienie z wychowania fizycznego (pdf)
Wniosek o zwolnienie z wychowania fizycznego (doc)
Egzaminy zawodowe i semestralneHarmonogram egzaminów zawodowych w 2020
Harmonogram egzaminów semestralnych na kierunku technik masażysta I
Harmonogram egzaminów semestralnych na kierunku higienistka stomatologiczna I rok
Harmonogram egzaminów semestralnych na kierunku higienistka stomatologiczna II rok
Harmonogram egzaminów semestralnych na kierunku terapeuta zajęciowy I rok
Harmonogram egzaminów semestralnych na kierunku terapeuta zajęciowy II rok i technik masażysta II rok
Harmonogram egzaminów semestralnych na kierunku opiekun medyczny
Praktyczna nauka zawoduHarmonogram zajęć praktycznych i praktyki zawodowej
Lista obecności na zającach praktycznych/praktyce zawodowej_indywidualna (docx)
Lista obecności na zajęciach praktycznych/praktyce zawodowej_indywidualna (pdf)
Lista obecności na zającach praktycznych/praktyce zawodowej grupowa (docx)
Lista obecności na zającach praktycznych/praktyce zawodowej grupowa (pdf)
Zgoda na nieodpłatne prowadzenie praktyki dla słuchacza
Zgoda na nieodpłatne prowadzenie praktyki dla ucznia
Dokumenty dla kandydata ubiegającego się o przyjęcie do szkołyWniosek o przyjęcie do szkoły
Dokumenty dla pracownikaKwestionariusz osobowy
Dokumenty dla kandydata ubiegającego się o przyjęcie do pracyKwestionariusz osobowy
Zakładowy Fundusz Świadczeń SocjalnychRegulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Preliminarz do Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Wniosek o pożyczkę mieszkaniową
Wniosek o dofinansowanie wypoczynku
Wniosek o dofinansowanie wypoczynku dzieci
Wniosek o zapomogę losową
Wniosek o zapomogę socjalną
Oświadczenie o dochodach na rok 2019
Pomoc zdrowotna dla nauczycieliUchwała nr XLV/1203/10 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Regulamin_pomoc zdrowotna dla nauczycieli
InneKalendarz roku szkolnego