DOKUMENTY

Dostępny dla nauczycieli i słuchaczy

Dokumenty
Statuty Statut M-SCKZiU w Toruniu
Statut SPM w Toruniu
Statut K-PCKZiU w Toruniu
Regulaminy Regulamin e-dziennika
Regulamin praktycznej nauki zawodu
Regulamin Rady Pedagogicznej
Wzory wniosków dla słuchaczy Wniosek o wydanie mLegitymacji
Wniosek o zwolnienie z obowiązku realizacji zajęć edukacyjnych podstawy przedsiębiorczości_pdf
Wniosek o zwolnienie z obowiązku realizacji zajęć edukacyjnych podstawy przedsiębiorczości_doc
Wniosek słuchacza o zwolnienie z praktycznej nauki zawodu_pdf
Wniosek słuchacza o zwolnienie z praktycznej nauki zawodu_doc
Wniosek o zwolnienie z wychowania fizycznego_pdf
Wniosek o zwolnienie z wychowania fizycznego_doc
Karta obiegowa słochacza_pdf
Egzaminy zawodowe i semestralne Harmonogram egzaminów zawodowych w 2021
Harmonogram egzaminów semestralnych na kierunku technik elektroradiolog I (2021-01-18)
Harmonogram egzaminów semestralnych na kierunku technik dentystyczny I rok (2020-11-30)
Harmonogram egzaminów semestralnych na kierunku technik dentystyczny II rok (2020-11-30)
Harmonogram egzaminów semestralnych na kierunku technik masażysta/terapeuta zajęciowy (2020-12-22)
Harmonogram egzaminów semestralnych na kierunku higienistka stomatologiczna I rok (2020-12-07)
Harmonogram egzaminów semestralnych na kierunku higienistka stomatologiczna II rok (2020-11-24)
Harmonogram egzaminów semestralnych na kierunku technik farmaceutyczny I rok (2021-01-18)
Harmonogram egzaminów semestralnych na kierunku technik masażysta II rok (2020-12-23)
Harmonogram egzaminów semestralnych na kierunku opiekun medyczny
Harmonogram egzaminów semestralnych na kierunku technik usług kosmetycznych I rok
Harmonogram egzaminów semestralnych na kierunku technik usług kosmetycznych II rok
Harmonogram egzaminów semestralnych na kierunku terapeuta zajęciowy II rok 2020-12-30
Praktyczna nauka zawodu Harmonogram zajęć praktycznych i praktyki zawodowej
Zgoda na nieodpłatne prowadzenie praktyki dla słuchacza - opiekun medyczny
Zgoda na nieodpłatne prowadzenie praktyki dla słuchacza - technik dentystyczny II rok
Zgoda na nieodpłatne prowadzenie praktyki dla słuchacza - technik dentystyczny III rok
Zgoda na nieodpłatne prowadzenie praktyki dla słuchacza - terapeuta zajęciowy
Zgoda na nieodpłatne prowadzenie praktyki dla słuchacza - technik usług kosmetycznych
Zgoda na nieodpłatne prowadzenie praktyki dla słuchacza - technik masażysta II rok
Zgoda na nieodpłatne prowadzenie praktyki dla słuchacza - higienistka stomatologiczna II rok
Zgoda słuchacza na realizację praktyki zawodowej COVID-19 (pdf)
Zgoda słuchacza na realizację praktyki zawodowej COVID-19 (docx)
Dokumenty dla kandydata ubiegającego się o przyjęcie do szkoły Wniosek o przyjęcie do szkoły
Dokumenty dla pracownika Kwestionariusz osobowy
Dokumenty dla kandydata ubiegającego się o przyjęcie do pracy Kwestionariusz osobowy
E-nauczanie Instrukcja dla nauczycieli przygotowujących materiały dydaktyczne
Instrukcja dla słuchaczy
Wniosek o dofinansowanie sprzętu/usługi do nauczania zdalnego (.docx)
Wniosek o dofinansowanie sprzętu/usługi do nauczania zdalnego (.pdf)